„Narkotyki i dopalacze zabijają” - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

„Narkotyki i dopalacze zabijają”

Pod tym hasłem pajęczańscy policjanci przeprowadzili prelekcję dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Pajęcznie, włączając się tym samym w realizację kampanii o charakterze edukacyjno - profilaktycznym pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”. Motto przewodnie tej akcji brzmi „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”.

O2 kwietnia 2019 roku policjanci zajmujący się profilaktyka wśród nieletnich w ramach akcji „Narkotyki i dopalacze zabijają” przeprowadzili prelekcję wśród uczniów klas 6-8 Szkoły Podstawowej nr 1 w Pajęcznie. Głównym celem akcji jest uświadomienie młodym ludziom jakie negatywne skutki i zagrożeń wynikają z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków, tzw. dopalaczy. Młodzi ludzie powinni uświadomić sobie, że narkotyki czy też dopalacze pod każdą postacią to substancje chemiczne (trucizna) o nieznanym składzie opis na opakowaniu, różni się zazwyczaj od zawartości dlatego gdy dochodzi do zatrucia lekarze nie są w stanie udzielić pomocy takiej osobie. Ich zażywanie prowadzi w swoich skutkach do uzależnienia podczas którego wyłącza się racjonalne myślenie powodując problemy prawne jak również zdrowotna a w konsekwencji niejednokrotnie utratę życia. Dodatkowo podczas prelekcji uczniowie obejrzeli spot filmowy nawiązujący treścią do tytułu kampanii.