DZIAŁANIA „PRĘDKOŚĆ” - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

DZIAŁANIA „PRĘDKOŚĆ”

5 lipca 2020 roku policja województwa łódzkiego przeprowadziła działania kontrolno-prewencyjne pn. „Prędkość”. Nadrzędnym celem działań było zmniejszenie ryzyka powstawania wypadków poprzez egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości. Prędkość jest jednym z kluczowych czynników wpływających na ryzyko zaistnienia wypadków drogowych i skalę ich skutków. Jako najbardziej śmiercionośna przyczyna wypadków zagraża nie tylko kierującym i ich pasażerom ale również pieszym.

W przypadku potrąceń pieszych, już niewielkie przekroczenie dopuszczalnej prędkości zmniejsza szanse przeżycia człowieka. Nawet najbardziej bezpieczny samochód nie daje gwarancji na przeżycie kierowcy i pasażerom przy dużych prędkościach.

Funkcjonariusze, w ramach działań prowadzili pomiary prędkości zarówno statycznie, jak i dynamicznie używając sprzętu kontrolno-pomiarowego, w tym mierników  prędkości z wizualizacją.

Łącznie policjanci skontrolowali 733 pojazdy, w 564 przypadkach przyczyną kontroli było przekroczenie dozwolonej prędkości. Zatrzymali też 19 praw jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h na obszarze zabudowanym.

Niestety w czasie trwania działań na terenie powiatu opoczyńskiego na drodze krajowej nr 12 w miejscowości Radonia doszło do śmiertelnego wypadku z udziałem motocyklisty. Jego przyczyna było właśnie niedostosowanie prędkości do warunków ruchu.

Apelujemy do kierujących, aby przestrzegali dozwolonych limitów prędkości, a także zwalniali w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają szczególnej ostrożności.  Taka wzmożona czujność niezbędna jest
 m. in. w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów oraz skrzyżowań.

Pamiętajmy! Bezpieczna prędkość to ta dostosowana do natężenia ruchu, obowiązujących limitów prędkości, warunków atmosferycznych, stanu nawierzchni, własnych umiejętności.