Struktura KPP w Pajęcznie - Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie

Struktura KPP w Pajęcznie

Struktura KPP w Pajęcznie

Komendant
Powiatowy Policji
w Pajęcznie
 
 
 
 
 
 
Zastępca
Komendanta
Powiatowego Policji
w Pajęcznie
Wydział
Prewencji
i Ruchu
Drogowego
Zespół ds. Nieletnich
i Patologii
Zespół
ds. Łączności
i Informatyki
 
 
 
 
Jednoosobowe
stanowisko ds. Prasowo-
Informacyjnych
Wydział
Kryminalny
Zespół
Prezydialny
i Ochrony
Informacji
Niejawnych
Komisariat
Policji
w Działoszynie
Jednoosobowe
Stanowisko
Składnica
Akt
Jednoosobowe stanowisko
ds. Kontroli
Zespół
Kadr
i Szkolenia
Zespół
Ewidencji,
Rozliczeń
i Zaopatrzenia